Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników systemu lodzkie.wybiera.pl. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych. Naszym celem jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na pracę w pełni bezpiecznym serwisie.

Przetwarzanie i administracja danymi osobowymi

Wszelkie podane przez Użytkownika informacje, w tym dane osobowe, gromadzone są w bazie i wykorzystywane do celów głosowania. Informacje te oraz dane są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędne systemy i stosujemy stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zabezpieczenia

Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane z Twojego komputera trafiają do serwisu z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i są automatycznie szyfrowane. Dodatkowo Twoje dane dostępne będą wyłącznie dla uprawnionych Administratorów systemu.

Wykorzystanie plików typu „cookies”

  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików tekstowych zwanych Cookies.
  2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
  3. W celu korzystania ze Strony internetowej Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej Usługodawcy.
  4. Cookies nie służą do gromadzenia Danych osobowych.
  5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
  6. W ramach Strony internetowej Usługodawcy stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  7. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej oraz związane z wymogami bezpieczeństwa.

Dostęp do danych osób trzecich

  1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
  2. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony internetowej, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
  3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa.