KARTA DO GŁOSOWANIA

Zasady głosowania:
  1. głosować można tylko jeden raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania (głosowanie w formie elektronicznej wyklucza dopuszczalność głosowania za pomocą karty do głosowania i odwrotnie);
  2. głosujący może wybrać jedno zadanie wojewódzkie i przyznać mu tym samym 1 punkt, oraz trzy zadania subregionalne z jednego lub różnych subregionów;
  3. głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań subregionalnych 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt - propozycji zadania, którą popiera się najmniej spośród wybranych.
Głos uznaje się za nieważny, gdy:
  1. oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
  2. karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia wpisania kodów zadań;
  3. karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
  4. karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania wojewódzkiego lub więcej niż trzech zadań subregionalnych;
  5. jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
  6. oddany został przed 1 października 2018 r. lub po 31 października 2018 r.;
  7. oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.


Prosimy o podanie adresu e-mail, w celu wzięcia udziału w ewaluacji budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego
Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie oddania głosu


WAŻNE !!!

Proszę zaznaczyć

Zadania wojewódzkie (wskaż maksymalnie tylko jedno zadanie)

KOD ZADANIA Nazwa zadania Wybór
12. POFOLKUJ Z NAMI – warsztaty młodych twórców popularyzujące kulturę i sztukę ludową w województwie łódzkim
13. Familijne spotkania z teatrem dla dużych i małych
14. To nie odpady – to cenne surowce!
15. Poruszmy tych, którzy nie mogą poruszać się sami – modernizacja w Oddziale Rehabilitacji szpitala w Tuszynie
16. Łódzkie integruje – artystyczny dialog międzypokoleniowy
18. REHABILITACJA PRZEZ SPORT – CYKL MECZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
19. Przewodnik turystyczny Piękne, bo łódzkie 2019/2020
24. Bezpieczni i samodzielni
26. Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską Gwiazdą
27. Festiwal Rycerski – Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej
28. EKO DOM – JAK MIEĆ DOM NIEZALEŻNY ENERGETYCZNIE
31. UCYFROWIENI 45+
36. Pokoleniowe potyczki sportowe – cykl pikników rodzinnych
37. Zakup aparatu ultrasonograficznego do badań kardiologicznych dla Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi
38. Militarny e-przewodnik turystyczny
43. Budowa Centrum Edukacyjno-Turystycznego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
44. Operowa przygoda – warsztaty artystyczne dla dzieci
45. Rawska Korona Spotkań z Kulturą – bogactwo województwa łódzkiego
47. Rowerowe Questy Rodzinne
48. Poprawa infrastruktury usług ratownictwa medycznego województwa łódzkiego – zakup specjalistycznego ambulansu dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu
51. Wojewódzki międzypokoleniowy turniej tańca
52. Strefa Młodych – Uniwersytet Dziecięcy przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
53. Bezpłatna edukacja taneczna dla dzieci
54. ADOPCJADA – program adopcyjny dla bezdomnych psów i kotów
55. Obchody 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 Cudu nad Wisłą
56. Monitoring zdrowia – promocja zdrowego stylu życia w Łódzkiem
59. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW713 z drogą powiatową DP2923E w miejscowości Bukowiec
63. Marzenia się spełniają – cykl turniejów piłkarskich dla dzieci 7-9 lat i pikników rodzinnych
65. Łódzki Festyn Spółdzielczy
68. Sporty wodne – cykl sześciu imprez sportowych
70. Nie taki Internet straszny… – zajęcia edukacyjne kształtujące twórcze i bezpieczne działania w sieci
74. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Próba, gm. Brzeźnio
81. Ja też tu jestem! Wsparcie rodzeństw dzieci chorych przewlekle i nieuleczalnie
86. Łódzkie prekursorem w Freestyle Football
88. Wojewódzkie Mobilne Centrum Edukacji
90. Łódzkie jakiego nie znacie! – kreatywne poznawanie regionu (kanon krajoznawczy, gra planszowa, warsztaty interaktywne)
93. Zakup urządzeń do uciskania klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego
96. MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW W REGIONIE

Zadania subregionalne

KOD ZADANIA Nazwa zadania Ilość punktów
SUBREGION PÓŁNOCNY
103. Wakacje z duchami w gminie Grabów – warsztaty, spotkania oraz kino letnie w gminie Grabów (SUBREGION PÓŁNOCNY)
116. QTNO Race – ekstremalny bieg z przeszkodami (SUBREGION PÓŁNOCNY)
118. Życie bez bólu – Zakup nowoczesnego aparatu do kriolezji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu (SUBREGION PÓŁNOCNY)
121. Folklor FULL COLOR – festiwal graffiti inspirowany folklorem ziemi łowickiej (SUBREGION PÓŁNOCNY)
125. Zostań uczniem Akademii (SUBREGION PÓŁNOCNY)
130. PASIASTOBUSY – darmowa komunikacja turystyczna między Łowiczem, Maurzycami, Walewicami, Arkadią i Nieborowem (SUBREGION PÓŁNOCNY)
137. Serce Łodzi Sercem Województwa – cykl spotkań promujących piłkę nożną i aktywne formy spędzania wolnego czasu (SUBREGION PÓŁNOCNY)
145. Movie Beach! – wakacyjny cykl piątkowo-sobotnich seansów kina letniego na plaży miejskiej w Łowiczu (SUBREGION PÓŁNOCNY)
154. Budowa chodnika na ulicy Łowickiej w miejscowości Kiernozia (SUBREGION PÓŁNOCNY)
157. Budowa chodnika z przejściem dla pieszych – BEDLNO przy DW 583 (SUBREGION PÓŁNOCNY)
160. Łęczyckie spotkania teatralne (SUBREGION PÓŁNOCNY)
167. KRAINA BAŚNI PLAC ZABAW DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SUBREGION PÓŁNOCNY)
169. Świetlica dla Seniora – wspólna codzienność (SUBREGION PÓŁNOCNY)
172. Ławeczki historyczne – wspieranie tożsamości regionu poprzez elementy małej architektury (SUBREGION PÓŁNOCNY)
174. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu (SUBREGION PÓŁNOCNY)
180. Wczesne wykrycie, ratuje życie! – Zakup urządzeń dla Pracowni Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu (SUBREGION PÓŁNOCNY)
186. Bierz Łowicz za wzór! Bądź w centrum wycinanki (SUBREGION PÓŁNOCNY)
188. Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych (SUBREGION PÓŁNOCNY)
196. Łowiccy Nauczyciele w walce o niepodległość (1918-1945) (SUBREGION PÓŁNOCNY)
197. Mamo, tato – zgłoś mnie na badanie! – przesiewowe badania USG dla dzieci (SUBREGION PÓŁNOCNY)
SUBREGION WSCHODNI
203. Serce Łodzi Sercem Województwa – cykl spotkań promujących piłkę nożną i aktywne formy spędzania wolnego czasu (SUBREGION WSCHODNI)
211. Krajoznawcza wycieczka rowerowa MTB w okolicach Rawy Mazowieckiej (SUBREGION WSCHODNI)
222. Cudze chwalicie, swego nie znacie! Atrakcje turystyczno-sportowe województwa łódzkiego (SUBREGION WSCHODNI)
232. SĄ PSZCZOŁY – JEST ŻYCIE (SUBREGION WSCHODNI)
241. Wiem jak bezpiecznie zachować się nad wodą i potrafię udzielić pierwszej pomocy (SUBREGION WSCHODNI)
244. ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE – badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego i sąsiednich powiatów (SUBREGION WSCHODNI)
247. Obóz sportowo- zdrowotny FitMocni 2019 (SUBREGION WSCHODNI)
248. Kościół pw. św. Andrzeja Ap. w Czerniewicach w kalejdoskopie dziejów – najstarszy drewniany kościół województwa łódzkiego (SUBREGION WSCHODNI)
251. Poprawa jakości rehabilitacji pacjentów poprzez zakup nowego sprzętu do Oddziału Rehabilitacji szpitala w Tuszynie (SUBREGION WSCHODNI)
253. WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945 r. (SUBREGION WSCHODNI)
261. Rawa Przyjazna Seniorom (SUBREGION WSCHODNI)
263. Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie – Skierniewicka Noc Świętojańska (SUBREGION WSCHODNI)
271. Akcja Aktywizacja – mobilizacja osób 60+ oraz ich rodzin do aktywności społecznej (SUBREGION WSCHODNI)
276. Sportowe Zajęcia Dla Dzieci (SUBREGION WSCHODNI)
279. Odkrywamy świat na sportowo (SUBREGION WSCHODNI)
280. Stacje do samodzielnej naprawy rowerów na terenie powiatów – brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego i skierniewickiego (SUBREGION WSCHODNI)
281. Kolej na przygodę (SUBREGION WSCHODNI)
282. Jesteśmy Młodzi i Piękni Bogactwem swojego Regionu (SUBREGION WSCHODNI)
286. Senioralne kino letnie w Krainie Rawki (SUBREGION WSCHODNI)
292. Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasze społeczeństwo – cykl spotkań dla każdego, zwiększających udział w kulturze (SUBREGION WSCHODNI)
298. POZNAJ SIEBIE, POZNAJ OPOCZNO, POZNAJ ŁÓDZKIE – przeciwdziałanie wykluczeniu, przemocy i patologii społecznej (SUBREGION WSCHODNI)
299. Turystyka aktywna (SUBREGION WSCHODNI)
SUBREGION POŁUDNIOWY
305. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 485 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawady (SUBREGION POŁUDNIOWY)
306. Piotrków Trybunalski doda Ci skrzydeł – szkolenia lotnicze dla mieszkańców (SUBREGION POŁUDNIOWY)
327. Ratujesz bo umiesz (SUBREGION POŁUDNIOWY)
329. Sztuka bliżej nas (SUBREGION POŁUDNIOWY)
335. Przyjazny szpital dla pacjenta (SUBREGION POŁUDNIOWY)
336. Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu (SUBREGION POŁUDNIOWY)
343. KUŹNIA ZDROWIA I ROZWOJU (SUBREGION POŁUDNIOWY)
345. WprowadzaMY zmiany! Postaw na rozwój, sporty walki, edukację zdrowotną starszych i całkiem małych! (SUBREGION POŁUDNIOWY)
347. Integracja międzypokoleniowa – zdrowy styl życia rodzin (SUBREGION POŁUDNIOWY)
350. Program Rodzinna Promocja Aktywności Fizycznej dla Zdrowia Sportowa Rodzina (SUBREGION POŁUDNIOWY)
353. Tak! Możesz na mnie liczyć. Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego (SUBREGION POŁUDNIOWY)
356. “STRAŻACKIE 9,98 KM – BIEG & ROWER” – organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla biegaczy i rowerzystów (SUBREGION POŁUDNIOWY)
359. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DW 476 w miejscowości Bełchatów – zjazd na Ludwików (SUBREGION POŁUDNIOWY)
391. Centrala telefoniczna i system informatyczny usprawniające obsługę i rejestrację pacjenta w szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie (SUBREGION POŁUDNIOWY)
392. Zdrowy kręgosłup – profilaktyka wad postawy jako czynnik prawidłowego rozwoju dziecka (SUBREGION POŁUDNIOWY)
SUBREGION ZACHODNI
401. Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną poprzez dodatkowe zajęcia treningowe przy OSP w Barczewie (SUBREGION ZACHODNI)
402. Rehabilitacja poprzez zabawę – w trosce o zdrowie dzieci w Rafałówce (SUBREGION ZACHODNI)
408. Aktywne przejścia – bezpieczeństwo pieszych (SUBREGION ZACHODNI)
410. HYDROTERAPIA DLA WIELUNIA (SUBREGION ZACHODNI)
411. Folkowe przystanki – galeria jednego obrazu (SUBREGION ZACHODNI)
416. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Strumiany w kierunku Widawy (SUBREGION ZACHODNI)
419. Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjno- szkoleniowe (SUBREGION ZACHODNI)
425. Rowerem wygodniej (SUBREGION ZACHODNI)
426. Aktywne wakacje (SUBREGION ZACHODNI)
440. Serce Łodzi Sercem Województwa – cykl spotkań promujących piłkę nożną i aktywne formy spędzania wolnego czasu (SUBREGION ZACHODNI)
447. Aktywny Senior (SUBREGION ZACHODNI)
451. Ochotnicza Szkoła Pierwszej Pomocy – OSPP (SUBREGION ZACHODNI)
452. Siłownia na świeżym powietrzu (SUBREGION ZACHODNI)
455. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 449 (gmina Błaszki) poprzez zastosowanie inteligentnego systemu przejścia dla pieszych (SUBREGION ZACHODNI)
461. Poprawa bezpieczeństwa w drodze ze szkoły i dworca PKS, poprzez przebudowę chodnika przy DW 481 (SUBREGION ZACHODNI)
463. Zawalcz o swoje życie zanim będzie za późno – badania profilaktyczne USG jamy brzucha i piersi (SUBREGION ZACHODNI)
464. Taniec łączy pokolenia (SUBREGION ZACHODNI)
466. Cudze chwalicie, swego nie znacie (SUBREGION ZACHODNI)
467. Załęczański OrientPark – system orientacji turystycznej i sportowej w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (SUBREGION ZACHODNI)
469. Letnie nurty kultury (SUBREGION ZACHODNI)
470. Dziecięca Liga Narodów (SUBREGION ZACHODNI)
472. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 481 w miejscowości Rogóźno (SUBREGION ZACHODNI)
474. Integracyjny Turniej Piłki Nożnej z Ebim Smolarkiem (SUBREGION ZACHODNI)
478. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu DW486 ul. L. Kaczyńskiego w Wieluniu (SUBREGION ZACHODNI)
484. Rekonstrukcja Bitwy pod Sędziejowicami (SUBREGION ZACHODNI)
485. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 710 w miejscowości Lubanów (SUBREGION ZACHODNI)
491. Zdrowe Jelita 50+ dla społeczności subregionu zachodniego (SUBREGION ZACHODNI)
492. W orkiestrach dętych siła… – nowa jakość brzmienia i walorów artystycznych (SUBREGION ZACHODNI)
SUBREGION ŁÓDŹ
504. Sprzęt do terapii poznawczej i koordynacji wzrokowo-ruchowej wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości (SUBREGION ŁÓDŹ)
506. Poprawa warunków funkcjonalnych i estetycznych w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych (SUBREGION ŁÓDŹ)
507. Serce Łodzi Sercem Województwa – Organizacja imprez promujących subregiony Województwa Łódzkiego (SUBREGION ŁÓDŹ)
517. Łódź miastem Super Dzieciaków (SUBREGION ŁÓDŹ)
518. Profilaktyka chorób serca połączona z bezpłatnymi badaniami dla sportowców (SUBREGION ŁÓDŹ)
519. To warto przeczytać – spotkania promujące ciekawe książki (SUBREGION ŁÓDŹ)
525. Sprzęt do relaksacji pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego z towarzyszącą depresją i zaburzeniami lękowymi (SUBREGION ŁÓDŹ)
530. Babski wycisk – zajęcia sportowe na siłowni dla kobiet (SUBREGION ŁÓDŹ)
531. Łagiewniki od nowa – teren rekreacyjny i edukacyjny dla każdego (SUBREGION ŁÓDŹ)
532. CITY OF SKILLS – wakacyjne miasteczko umiejętności (SUBREGION ŁÓDŹ)
537. Bądź sterem swojej Łodzi (SUBREGION ŁÓDŹ)
538. Orientuj się w sporcie! (SUBREGION ŁÓDŹ)
548. Domowe Jedzenie – Lepsze Leczenie – remont kuchni w WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi (SUBREGION ŁÓDŹ)
549. Sztuka blisko nas (SUBREGION ŁÓDŹ)
550. Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno- psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi (SUBREGION ŁÓDŹ)
551. Łodzianie zwiedzają swoje województwo (SUBREGION ŁÓDŹ)
563. LOVELAS (SUBREGION ŁÓDŹ)
566. Stop utracie wzroku u chorych na cukrzycę – nowe inwestycje w Szpitalu Pirogowa w Łodzi (SUBREGION ŁÓDŹ)
569. Aktywne wakacje – półkolonie dla dzieci na sportowo (SUBREGION ŁÓDŹ)
570. MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW W ŁODZI (SUBREGION ŁÓDŹ)
571. SAMOOBRONA – TWÓJ STRACH POKONA (SUBREGION ŁÓDŹ)
576. Turniej bokserski upamiętniający znanego łódzkiego Olimpijczyka Józefa Pisarskiego (SUBREGION ŁÓDŹ)
577. Utworzenie przestrzeni relaksu i wypoczynku na terenie parkowym przy ul. Aleksandrowskiej 159 (SUBREGION ŁÓDŹ)
578. Konferencja naukowa branży hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej miasta Łodzi (SUBREGION ŁÓDŹ)
580. W Łódzkie z mapą – etap I (SUBREGION ŁÓDŹ)
581. Dzieci i młodzież na boiska i maty zapaśnicze… – organizacja czasu wolnego poprzez sport i zabawę (SUBREGION ŁÓDŹ)
584. Konferencja naukowa Green Logistics podwyższenie poziomu czystości powietrza w Łodzi (SUBREGION ŁÓDŹ)
587. Pokaż kulturę, dbaj o środowisko (SUBREGION ŁÓDŹ)
593. MOJA PRACA MNIE WYKAŃCZA – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB Z WYPALENIEM ZAWODOWYM, DEPRESJĄ (SUBREGION ŁÓDŹ)
594. Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa (SUBREGION ŁÓDŹ)
597. Modernizacja części rekreacyjnej dla pacjentów na terenie szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (SUBREGION ŁÓDŹ)
598. Zapewnienie dostępu do książek cyfrowych, zbiorów multimedialnych, gier planszowych oraz przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów (SUBREGION ŁÓDŹ)
Zaznacz przynajmniej jedno zadanie